yui hatano���������������������������������������������������